MUTRIKU

Plantilla 2022

Joritz Lasarte Mujika

No Propio

Joritz
Lasarte
Mujika

31 años
Senior

Gabiria

Club Licencia
2022 MUTRIKU MUTRIKU
2021 GETARIA GETARIA
2016 ONDARROA ONDARROA
2015 ONDARROA ONDARROA
2014 ZUMAIAKO TELMO DEUN A.K.E.. ZUMAIAKO TELMO DEUN A.K.E..
2011 ONDARROA ONDARROA
2010 ONDARROA
2009 ONDARROA
2008 ONDARROA

Entrenador

Jacinto Salinas Markuerkiaga

Jacinto
Salinas
Markuerkiaga

Directiva

Directivos
Kepa Elezgaray Celaya
Juan Luis Elezgaray Goenaga
Lorenzo Elezgaray Goenaga
Gerardo Graña Toucido
Patxi Uranga Elezgaray