MUTRIKU

Plantilla 2022

Julen Larrinaga Elgezabal

No Propio

Julen
Larrinaga
Elgezabal

42 años
Senior

Getxo

Club Licencia
2023 MUTRIKU MUTRIKU
2022 MUTRIKU MUTRIKU
2020 GETXO GETXO
2019 GETXO GETXO
2018 GETXO GETXO
2017 GETXO GETXO
2016 GETXO GETXO
2015 GETXO GETXO
2014 RASPAS RASPAS
2013 RASPAS RASPAS

Entrenador

Jacinto Salinas Markuerkiaga

Jacinto
Salinas
Markuerkiaga

Directiva

Directivos
Kepa Elezgaray Celaya
Juan Luis Elezgaray Goenaga
Lorenzo Elezgaray Goenaga
Gerardo Graña Toucido
Patxi Uranga Elezgaray