MUTRIKU

Plantilla 2022

Paul Akarregi Lasaga

No Propio

Paul
Akarregi
Lasaga

Club Licencia
2022 MUTRIKU ISUNTZA
2021 ISUNTZA
2020 ISUNTZA
2019 ISUNTZA
2018 ISUNTZA
2017 ISUNTZA
2016 ISUNTZA

Entrenador

Jacinto Salinas Markuerkiaga

Jacinto
Salinas
Markuerkiaga

Directiva

Directivos
Kepa Elezgaray Celaya
Juan Luis Elezgaray Goenaga
Lorenzo Elezgaray Goenaga
Gerardo Graña Toucido
Patxi Uranga Elezgaray