MUTRIKU

Plantilla 2022

Unai Kalzakorta Akarregi

No Propio

Unai
Kalzakorta
Akarregi

23 años
Senior

Lekeitio

Club Licencia
2023 MUTRIKU ISUNTZA
2022 MUTRIKU ISUNTZA
2021 MUTRIKU ISUNTZA
2020 MUTRIKU ISUNTZA
2019 ISUNTZA
2018 ISUNTZA
2017 ISUNTZA
2016 ISUNTZA
2015 ISUNTZA
2014 ISUNTZA

Entrenador

Jacinto Salinas Markuerkiaga

Jacinto
Salinas
Markuerkiaga

Directiva

Directivos
Kepa Elezgaray Celaya
Juan Luis Elezgaray Goenaga
Lorenzo Elezgaray Goenaga
Gerardo Graña Toucido
Patxi Uranga Elezgaray