MUTRIKU

Plantilla 2021

Jokin Urizar Bengoetxea

No Propio

Jokin
Urizar
Bengoetxea

19 años
Senior

Lekeitio

Club Licencia
2021 MUTRIKU ISUNTZA
2020 MUTRIKU ISUNTZA
2019 ISUNTZA

Entrenador

Jacinto Salinas Markuerkiaga

Jacinto
Salinas
Markuerkiaga

Directiva

Directivos
Kepa Elezgaray Celaya
Juan Luis Elezgaray Goenaga
Lorenzo Elezgaray Goenaga
Gerardo Graña Toucido
Patxi Uranga Elezgaray