MUTRIKU

Plantilla 2021

Mikel Goenaga Flores

Propio Canterano

Mikel
Goenaga
Flores

29 años
Senior

Mutriku

Club Licencia
2021 MUTRIKU MUTRIKU
2020 MUTRIKU MUTRIKU
2019 MUTRIKU MUTRIKU
2018 MUTRIKU MUTRIKU
2017 MUTRIKU MUTRIKU
2016 ONDARROA ONDARROA
2015 ONDARROA ONDARROA
2008 ONDARROA

Entrenador

Jacinto Salinas Markuerkiaga

Jacinto
Salinas
Markuerkiaga

Directiva

Directivos
Kepa Elezgaray Celaya
Juan Luis Elezgaray Goenaga
Lorenzo Elezgaray Goenaga
Gerardo Graña Toucido
Patxi Uranga Elezgaray