MUTRIKU

Plantilla 2020

Txomin Garcia Murillo

Propio

Txomin
Garcia
Murillo

49 años
Senior

Lekeitio

Club Licencia
2020 MUTRIKU MUTRIKU
2001 ONDARROA
2000 ONDARROA
1999 ONDARROA
1998 ONDARROA
1997 ONDARROA
1996 ONDARROA
1995 ONDARROA
1994 ONDARROA
1993 ONDARROA
1992 ONDARROA
1991 ONDARROA
1990 ONDARROA
1989 ONDARROA
1988 ONDARROA

Entrenador

Jacinto Salinas Markuerkiaga

Jacinto
Salinas
Markuerkiaga

Directiva

Directivos
Kepa Elezgaray Celaya
Juan Luis Elezgaray Goenaga
Lorenzo Elezgaray Goenaga
Gerardo Graña Toucido
Patxi Uranga Elezgaray