Hibaika A.E.

Plantilla 2012

Ekain Muñoz Oñatibia

Propio

Ekain
Muñoz
Oñatibia

44 años
Senior

Club Licencia
2012 HIBAIKA ARRAUN ELKARTEA HIBAIKA ARRAUN ELKARTEA
2011 HIBAIKA ARRAUN ELKARTEA HIBAIKA ARRAUN ELKARTEA
2010 HIBAIKA ARRAUN ELKARTEA HIBAIKA ARRAUN ELKARTEA
2009 FORTUNA HIBAIKA ARRAUN ELKARTEA
2008 FORTUNA HIBAIKA ARRAUN ELKARTEA
2007 FORTUNA HIBAIKA ARRAUN ELKARTEA
2006 SAN JUAN FORTUNA
2005 FORTUNA
2004 HIBAIKA ARRAUN ELKARTEA
2003 FORTUNA
2002 FORTUNA
2001 HIBAIKA ARRAUN ELKARTEA
2000 FORTUNA
1999 FORTUNA
1998 FORTUNA
1997 FORTUNA
1996 FORTUNA

Entrenador

Javier Perez Otero

Javier
Perez
Otero

Directiva

Directivos
Endika Agirregoitia Garcia
Amaia Arzelus Sola
Gorka Barbado Pereira
Aitor Galparsoro San Jose
Alexander Orena Diaz
Elixabete Pescador
Maika Rodriguez Tameron