Hibaika A.E.

Plantilla 2009

Iñaki Kerejeta Ugartemendia

No Propio

Iñaki
Kerejeta
Ugartemendia

49 años
Senior

Club Licencia
2010 HIBAIKA HIBAIKA
2009 FORTUNA HIBAIKA
2008 FORTUNA HIBAIKA
2007 FORTUNA HIBAIKA
2006 SAN JUAN

Entrenador

Alexander Orena Diaz

Alexander
Orena
Diaz

Directiva

Directivos
Amaia Arzelus Sola
Gorka Barbado Pereira
Nerea De Sousa Alcalde
Javier Perez Otero
Maika Rodriguez Tameron
Aitor San Jose Galparsoro