Hibaika A.E.

Plantilla 2009

Ekain Muñoz Oñatibia

Propio

Ekain
Muñoz
Oñatibia

40 años
Senior

Club Licencia
2012 HIBAIKA ARRAUN ELKARTEA HIBAIKA ARRAUN ELKARTEA
2011 HIBAIKA ARRAUN ELKARTEA HIBAIKA ARRAUN ELKARTEA
2010 HIBAIKA ARRAUN ELKARTEA HIBAIKA ARRAUN ELKARTEA
2009 FORTUNA HIBAIKA ARRAUN ELKARTEA
2008 FORTUNA HIBAIKA ARRAUN ELKARTEA
2007 FORTUNA HIBAIKA ARRAUN ELKARTEA
2006 SAN JUAN FORTUNA
2005 FORTUNA
2004 HIBAIKA ARRAUN ELKARTEA
2003 FORTUNA
2002 FORTUNA
2001 HIBAIKA ARRAUN ELKARTEA
2000 FORTUNA
1999 FORTUNA
1998 FORTUNA
1997 FORTUNA
1996 FORTUNA

Entrenador

Alexander Orena Diaz

Alexander
Orena
Diaz

Directiva

Directivos
Amaia Arzelus Sola
Gorka Barbado Pereira
Nerea De Sousa Alcalde
Javier Perez Otero
Maika Rodriguez Tameron
Aitor San Jose Galparsoro