Hibaika A.E.

Plantilla 2009

Javier Perez Otero

Propio

Javier
Perez
Otero

52 años
Senior

Renteria

Club Licencia
2019 HIBAIKA HIBAIKA
2018 HIBAIKA HIBAIKA
2017 HIBAIKA HIBAIKA
2016 HIBAIKA HIBAIKA
2015 HIBAIKA HIBAIKA
2014 HIBAIKA HIBAIKA
2013 HIBAIKA HIBAIKA
2012 HIBAIKA HIBAIKA
2011 HIBAIKA HIBAIKA
2010 HIBAIKA HIBAIKA
2009 FORTUNA HIBAIKA
2008 FORTUNA HIBAIKA
2007 FORTUNA HIBAIKA
2006 SAN JUAN FORTUNA
2005 HIBAIKA
2004 FORTUNA
2003 FORTUNA
2002 FORTUNA
2000 HIBAIKA
1999 HIBAIKA
1997 HIBAIKA
1996 HIBAIKA
1995 HIBAIKA
1994 HIBAIKA
1993 HIBAIKA
1992 HIBAIKA
1991 HIBAIKA
1990 HIBAIKA

Entrenador

Alexander Orena Diaz

Alexander
Orena
Diaz

Directiva

Directivos
Amaia Arzelus Sola
Gorka Barbado Pereira
Nerea De Sousa Alcalde
Javier Perez Otero
Maika Rodriguez Tameron
Aitor San Jose Galparsoro